Kızıl Kitap (Güneybatı Kafkas’ta Taşnak Mezalimi)

K4Elinizdeki Kızıl kitap, Batı’nın mavi yalanlarına Doğu halklarının cevabıdır.

Kızıl kitap, eski adı Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi bünyesindeki Marksizm-Leninizm Enstitüsü Merkez Parti Arşivi olan Rusya Toplumsal-Siyasal Tarih Devlet Arşivi’nde yer alıyor.

İstanbul Üniversitesi İnkılap Tarihi Enstitüsü Araştırma Görevlisi Mehmet Perinçek’in bulduğu “Kızıl Kitap” başlıklı dosya, bugüne kadar hiç yayınlamamış.

Dosya, Doğu Halkları Propaganda ve Harekat Konseyi’nin bağlı bulunduğu 3. Komünist Enternasyonel’e ve Rusya Komünist Partisi’ne sunulmuş olan resmi bir belgedir.

Kızıl Kitap, savaş sırasındaki raporlarından oluşuyor.

Taşnak çetelerinin Müslüman halka karşı giriştiği katliamlar ve yağmalar yalın bir dille anlatılıyor.
Artık yalnız Mavi Kitap yok, Kızıl Kitap da var…

Yayınevi: Kaynak Yayınları İstanbul, Mart 2006