Avrasyacılık (Türkiye’deki Teori ve Pratiği)

K13Mehmet Perinçek – Bir Millet Uyanıyor: Avrasyacılık (Türkiye’deki Teori ve Pratiği)
Yöneten: Attila İlhan

Türkiye, elli yılı aşan bir süredir, hâkim güçler tarafından Atlantik’e bağlanmıştır. Ancak Sovyetler Birliği’nin parçalanmasıyla birlikte Türk Devleti’ne Atlantik’te yer olmadığı gözler önüne serilmiştir. ABD açısından Türkiye, kontrol edilemeyecek kadar büyüktür ve bu nedenle parçalanacak ülkeler listesindedir. ABD’nin tek kutuplu dünya imparatorluğu planına göre, Türk Devleti parçalanarak kontrol altına alındıktan sonra kriz bölgelerine müdahale gücü olarak sürülecektir. Bu koşullarda Avrasya stratejisi, Türkiye’nin bağımsızlığını, egemenliğini ve bütünlüğünü korumak için biricik stratejidir.

Tek kutuplu dünya imparatorluğunun oluşumunu önlemek için AB’ye alternatif bir stratejinin, Avrasya stratejisinin, tüm yönleriyle Türkiye için teori ve pratiği.

Bilgi Yayınevi, Ankara, Ekim 2006