Karibi – Ermeni İddialarına Yanıt (Gürcü Devleti’nin Kırmızı Kitap’ı)

K6Karibi tarafından kaleme alınan ve 1920 yılında Tiflis’te basılan Kırmızı Kitap, Ermeni iddialarına Gürcüler tarafından verilen yanıttır. Gürcistan’ın Ermeni Meselesindeki devlet politikasını yansıtan kitap, Çarlık Rusyası’nın askerî arşivlerinden de önemli belgeleri okuyuculara sunmaktadır.

Gerçek adı P.P. Goleyşvili olan Karibi, Menşevik Gürcistanı’nın Jordanie hükümeti döneminde Toprak Bakanı’nın yardımcılığını yapmış, dönemi birebir yaşayarak, olayların en yakın tanıklarından biri olmuştur. Karibi’nin kitabındaki saptamalar şu şekilde özetlenebilir:

• Osmanlı topraklarında Ermeniler ve Müslüman halk
tam bir uyum içerisinde yaşamıştır.
• Batılı devletler, meseleyi, Türkiye ile Rusya’nın arasını açmak
ve Türkiye’nin içişlerine karışmak için uygun bir ortam
yaratmak amacıyla yapay olarak ortaya çıkarmışlardır.
• Batı emperyalizmi, Ermeni kitle önderlerine kan dökmelerini
öğütlemiş, geniş halk kitlelerini Türkiye’ye karşı kışkırtmıştır.
• Ermeni gönüllü birlikleri Müslüman halk üzerinde
katliamlara ve yağmaya girişmiştir.
• Türkiye’nin aldığı önlemler doğaldır ve meşru müdafaadır.
• Taşnaklar, Batı kamuoyunu kazanmak için siyasetlerini her
zaman yalan üzerine kurmuşlardır.

Gürcülerin Kırmızı Kitap’ı emperyalist yalanları çürütmektedir.

Yayınevi: Kaynak Yayınları İstanbul, Nisan 2007