A. B. Karinyan – Ermeni Milliyetçi Akımları

K5Sovyet Ermenistanı’nın önemli devlet ve bilim adamlarından A. B. Karinyan, bu incelemesinde, Ermeni milliyetçiliğinin kökenini, sınıfsal temelini ve tarihsel rolünü tahlil ediyor.
Karinyan da göstermektedir ki, Ermeni milliyetçiliğinin kendine has özelliklerin kavramadan, 1914-1922 dönemi olaylarını açıklama olanağı yoktur. Karinyan’ın bu incelemesi, Bolşeviklerin Ermeni sorununa bakışlarını ve politikalarını değerlendirmek açısından da eşi az bulunur bir belgedir.

Elinizdeki kitapta şu konuları bulacaksınız:

• Türkiye Ermenileri
• Ermeni milliyetçiliğinin işbirlikçi karakteri
• Saldırgan Ermeni milliyetçiliği ve “Taşnakizm”
• Batı emperyalizminin ve Çarlık Rusyası’nın Ermeni örgütleri üzerindeki denetimi
• Ermeni gönüllü birliklerinin Türk ve Müslüman nüfusu imha planları
• Taşnak hükümetinin toprak politikası

Yayınevi: Kaynak Yayınları İstanbul, Nisan 2006

Almanca: A. B. Karinjan – Armenische Nationalistische Strömungen
Kaynak Yayınları, İstanbul, Februar 2007