A.A. Lalayan – Taşnak Partisi’nin Karşıdevrimci Rolü (1914-1923)

K3“Ermeni belgeleriyle Ermeni Soykırımı Yalanı” dizisi Ermeni tarihçisi A.A. Lalayan’ın çalışmalarıyla devam ediyor.

Gerçeklere bağlı, dürüst ve nesnel bir Ermeni tarihçisi olan Lalayan’ın bu eseriyle, Ermenistan Devlet Arvişi açılıyor. Çünkü Lalayan, 1914-1923 yılları arasındaki Türk-Ermeni ilişkilerini, çoğu Ermenistan arşivlerinde bulunan belgelere dayanarak açıklıyor.

Lalayan, Taşnaksutyun gerçeğini ve kendi ifadesiyle “Sözde Ermeni Meselesi”nin içyüzünü gözler önüne seriyor ve özellikle şu önemli konuları inceliyor:

• Taşnaksutyun Partisi’nin büyük devletlerle ilişkileri.
• Denizden Denize Ermenistan Projesi’nin arkasındaki güçler.
• Taşnakların etnik temizlik politikası.
• Taşnak gönüllü hareketinin silahlı eylemleri ve Ermeni halkına uygulamaları.

Bize tarih tutanağını bırakan Ermeni tarihçi Lalayan’a teşekkür borçluyuz…

Yayınevi: Kaynak Yayınları İstanbul, Şubat 2006

Almanca: A. A. Lalayan – Die Konterrevolutionaere Rolle Der Daschnakzutjun Partei (1914-1923)
Kaynak Yayınları, İstanbul, Dezember 2006

İngilizce: A. A. Lalaian – The Counter-Revolutionary Role Of The Dashnagzoutiun Party (1914-1923)
Kaynak Yayınları, İstanbul, February 2007