S.G. Pirumyan – Diasporadaki Taşnaklar

K8Ermeni Belgeleriyle Ermeni Soykırımı Yalanı dizimize, Şarkiyat Bilim Derneği Yayınları tarafından 1934 yılında Tiflis’te basılan S.G. Pirumyan’ın (Pirumov) ” Dasporadaki Taşnaklar” adlı eseri ile devam ediyoruz.

Batı’daki Ermeni diasporasının emperyalist güdümlü politikalarından yola çıkan yazar, Birinci Dünya Savaşı’nın öncesinden lozan Antlaşması’nın sonrasındaki gelişmelere kadar geniş bir dönemi inceliyor.

Pirumyan, elinizdeki kitabında özellikle şu noktaları vurguluyor:
• Ermeni şovenist milliyetçiliğinin temsilcisi Taşnaklar, saldırgan bir karakter taşımaktadır.
• Çarlık Rusyası Ermenileri Türklerin üzerine sürüp kırdırtmayı ve işgalin ardından bölgeye Don Kazaklarını yerleştirmeyi planlamıştır.
• Ermeni gönüllü birliklerin kurulması çok büyük bir hatadır. Yaşanan trajedinin sorumluları emperyalist devletler ve Taşnaklardır.
• “Denizden Denize Ermenistan” projesi, Batı’nın “Doğu planları” çerçevesinde geliştirilmiştir.
• Taşnaklar, Ermenistan toprakalrınd içindeki Müslüman haklara karşı etnik temizlik yapmış ve bunu bir devlet politikası haline getirmiştir.
• Lozan Antlaşması’ndan sonra Batı’nın “ari ulusları koruma” politikası çerçevesinde Ermeni ve Kürt bölücülüğü birleştirimektedir.
Sovyet Ermenistanı’nın önemli siyaset adamı ve düşünürlerinden biri olan Pirumyan’ın bu eseri, Ermeni soykırımı yalanının bugün Batı’da nasıl ve neden gündeme getirildiğini anlamak bakımından büyük önem taşımaktadır.

Yayınevi: Kaynak Yayınları İstanbul, Mayıs 2007