Mehmet Tüzüncü – Cezayir, Kudüs ve Mekke’de Türk izleri