Dr. Cemil Ozansü – Engizisyon ve işkencenin hukuk tarihindeki yeri