Büyük Arap (Endülüs) düşünürü Muhyiddin İbn Arabi’nin türbesi (Şam/Suriye 2008)

[aesop_gallery id=”4466″ revealfx=”off”]