Bielefeld Üniversitesi’nde “Ermeni soykırımı iddiaları ve Hocalı katliamı” paneli