Bakû’de Ermeni kilisesi (Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi) 19 yy.