Bağdat, Irak (27 Şubat 2003) savaştan birkaç hafta önce

R 71